Rekisterin pitäjä
Restel Hotel Group PL 72,
Hämeentie 19 00501 HELSINKI
puh. (09) 73352, fax (09) 7335 399
e-mail: my.reservation@restel.fi

Yhteyshenkilö
Restel Oy Taina Tarkiainen
PL 72 00501 HELSINKI
puh. (09) 73352, fax (09) 7335 399
email: taina.tarkiainen@restel.fi


Hotelliketjut

Tämä tietosuojaseloste koskee Restel Hotel Groupin hotelliketjuja: Cumulus, Rantasipi, Holiday Inn sekä hotelleja: Hotel Atlas Kuopio, Hotelli Seurahuone Helsinki sekä Crowne Plaza Helsinki


Rekisterin nimi

Hotellijärjestelmän matkustajarekisteri


Rekisterin tarkoitus

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.


Rekisterin tietosisältö

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot.


Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.


Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restel Hotel Groupin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.


Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.


Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.


Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.

Lähetä
varaus-
tiedustelu